Onze sponsors

Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
BuyBay
Konstruktiebedrijf van Straaten
Installatietechniek de Vecht
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
BW & S
Urilift B.V.
Kokkie Twello
Kamphorst administraties
Lucky Light Project Verlichting B.V.
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Kraam90
Garage de Vecht
Skynz
Auto Wientjes
Profile Hafkamp
Westrik Snacks
Slachterij Meijerink
Impression Vormgeving & Illustratie
Cafe de Vecht
Boekhandel Oonk
WeteringseBroek.NL
BW & S
Ten Have Metaalwerken
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV

Algemene ledenvergadering maandag 25 oktober

vorige pagina

Aan alle leden en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar,
Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering waarop het bestuur
verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. De vergadering vindt plaats op 25 oktober
in de kantine van V en L en begint om 19.30 uur.
De vergadering gaat over de afgelopen 2 jaar omdat in de Corona Crisis geen jaarvergadering
gehouden kon worden.
Hieronder alvast de agenda.
Met sportieve groet
Het bestuur van s.v. V en L
Agenda
Aanvang 19.30 uur
1. Opening
2. Vaststelling notulen vorige algemene vergadering
3. Beknopt verslag afgelopen seizoenen
4. Financieel verslag afgelopen 2 boekjaren
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
6. Goedkeuring balans en staat van boeken, en vaststelling begroting
7. Benoeming bestuursleden
- Aftredend Stefan Kamphorst
- Herkiesbaar: 2020: Arno Dolman, Marjan Uenk; 2021 Richard Smallegoor en Linda
Landweer
- Vacatures: voorzitter, sponsoring en ledenwerving
8. Plannen voor volgend jaar en beleidsplan
9. Eventuele voorstellen leden (indienen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris)
10. Rondvraag
11. Sluiting

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Marjan Uenk - Nijland op 14-10-2021 © 2006 - 2022 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer