Onze sponsors

Impression Vormgeving & Illustratie
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Kamphorst administraties
Slachterij Meijerink
Auto Wientjes
Cafe de Vecht
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
Ten Have Metaalwerken
Konstruktiebedrijf van Straaten
BW & S
Profile Hafkamp
Kraam90
Kokkie Twello
Westrik Snacks
Installatietechniek de Vecht
BW & S
WeteringseBroek.NL
Boekhandel Oonk
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Garage de Vecht
Urilift B.V.
BuyBay
Lucky Light Project Verlichting B.V.

Algemene ledenvergadering ma 28 oktober 19.30

vorige pagina

Aan alle leden en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar,

 

Binnenkort is het weer zover: jullie worden bij dezen uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering waarop het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. De vergadering vindt plaats op 28 oktober in de kantine van het V en L-gebouw en begint om 19.30 uur.

 

We weten uit ervaring dat de ledenvergadering bij velen geen prioriteit heeft. Een vereniging is echter geen bedrijf, dat tegen betaling gelegenheid tot sporten geeft. Een kleine vereniging zoals de onze wordt opgericht, bestuurd en gerund door haar leden en wel op vrijwillige basis. Dat betekent dat er naast het voetbal ook andere zaken van de leden gevraagd worden, zoals kleedkamers schoonmaken maar ook meedenken op de ledenvergadering.

 

Geef het democratische karakter van een vereniging een kans en kom maandag 28 oktober. Wij zullen ons best doen de droge stof zo smeuïg mogelijk te brengen. Hieronder vindt u alvast de agenda.

 

Met vriendelijke groet

 

 

Het bestuur van s.v. V en L

 

 

Agenda
Aanvang 19.30 uur

1. Opening

2. Vaststelling notulen vorige algemene vergadering

3. Beknopt verslag afgelopen seizoen

4. Financieel verslag afgelopen boekjaar

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

6. Goedkeuring balans en staat van boeken, en vaststelling begroting

7. Benoeming bestuurs- en commissieleden

-                     Aftredend Ingrid Buthod

-                     Vacatures: voorzitter, secretaris en ledenwerving

8. Plannen voor volgend jaar en nieuw beleidsplan

9. Zonnepanelen

10. Eventuele voorstellen leden (indienen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris)

11. Rondvraag

12. Sluiting

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Marjan Uenk - Nijland op 03-10-2019 © 2006 - 2021 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer