Onze sponsors

Profile Hafkamp
Urilift B.V.
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Kamphorst administraties
BW & S
BW & S
Auto Wientjes
BuyBay
Westrik Snacks
Garage de Vecht
Cafe de Vecht
Ten Have Metaalwerken
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Kokkie Twello
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
WeteringseBroek.NL
Boekhandel Oonk
Slachterij Meijerink
Lucky Light Project Verlichting B.V.
Kraam90
Installatietechniek de Vecht
Impression Vormgeving & Illustratie
Konstruktiebedrijf van Straaten

Agenda Ledenvergadering 24 oktober 2016

vorige pagina

Het bestuur van s.v. V en L nodigt hiermee alle leden van s.v. V en L uit voor de komende jaarvergadering die zal worden gehouden op maandag 24 oktober 2016 om 19.30 uur. Voor deze vergadering zijn ook ouders/gemachtigden van jeugdleden uitgenodigd om mee te beslissen over de gang van zaken binnen onze vereniging. De officiële uitnodiging ontvangen de leden per email. Mocht je correcte emailadres niet bekend zijn bij de secretaris of ledenadministratie, verzoeken wij je dit zsm door te geven.

Naast de vaste agendapunten zoals jaarverslag en financiële afrekening, willen we dit jaar aandacht besteden aan de onderwerpen die onder punt 8 op de agenda staan: vrijwilligerskorting, communicatie, digitalisering clubblad en projectgroep ledenwerving. Jullie mening telt. Kom daarom naar de jaarvergadering en laat je stem niet verloren gaan!

Het bestuur

 

Agenda Algemene Ledenvergadering op 24 oktober 2016
Aanvang 19.30 uur

1. Opening
2. Vaststelling notulen vorige algemene vergadering
3. Jaarverslag van het bestuur
4. Financieel verslag afgelopen boekjaar
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
6. Goedkeuring balans en staat van boeken, en vaststelling begroting
7. Benoeming bestuurs- en commissieleden
- Aftredend Ingrid Buthod (herkiesbaar)
- Aftredend Marjan Uenk (herkiesbaar)
- Vacatures: ledenwerving en (voetbal)technische zaken
8. Punten vanuit het bestuur:
-Vrijwilligerskorting “Is het niet dubbel op om en vrijwilligerskorting en een vrijwlligersfeest te handhaven?”
- Communicatie. “Efficiënter werken door betere onderlinge communicatie tussen de commisies en bestuur.”
- Digitalisering clubblad “Er blijven te veel krantjes ongelezen liggen onder in sporttassen.”
- Projectgroep ledenwerving “Flyeren is prima, maar zou meer effect hebben als er een goed plan aan ten grondslag ligt.”
9. Eventuele voorstellen leden (indienen voor aanvang van de vergadering bij de secretaris)
10. Rondvraag
11. Sluiting

 

In de bijlage de notulen van de jaarvergadering van 2015.

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Gerard Klumper op 29-09-2016 © 2006 - 2021 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer