Onze sponsors

Lucky Light Project Verlichting B.V.
Auto Wientjes
Cafe de Vecht
Garage de Vecht
Boekhandel Oonk
BW & S
BuyBay
Konstruktiebedrijf van Straaten
Westrik Snacks
Installatietechniek de Vecht
Kraam90
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
BW & S
Kamphorst administraties
Ten Have Metaalwerken
WeteringseBroek.NL
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Impression Vormgeving & Illustratie
Slachterij Meijerink
Urilift B.V.
Kokkie Twello
Profile Hafkamp
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen

Huishoudelijk Reglement is gewijzigd

vorige pagina

Zoals afgesproken tijdens de laatste jaarvergadering heeft het bestuur het Huishoudelijk Reglement aangepast. Graag jullie aandacht voor m.n. de volgende punten:

6. GELDMIDDELEN
Indien er sprake is van een machtiging voor automatische incasso, wordt de contributie in 4 termijnen afschreven, nl. in de maanden juli, oktober, januari en april van elk jaar.
Is er geen sprake van een machtiging, dan dient de volledige contributie vóór 1 oktober van elk jaar te worden voldaan.
Bij het niet voldoen hiervan, is het bestuur gerechtigd om het desbetreffende lid te schorsen en/of een geldboete op te leggen van ten minste € 5,00 per maand.
Elk lid is verplicht de boeten en/of kosten van een strafzaak zelf te betalen.
Bij in hoger beroep gaan, worden de kosten door de vereniging betaald. Het bestuur dient hiervan echter wel van tevoren op de hoogte te worden gesteld.

10. ZELFWERKZAAMHEID
Elk (spelend) senior lid (18 jaar of ouder) is verplicht om zijn/haar bijdrage te leveren aan werkzaamheden bij s.v. V en L, zoals onderhoudswerkzaamheden, kantinediensten, schoonmaken kleedkamers e.d.. Leden worden hiervoor individueel benaderd of een elftal wordt aangewezen om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Data hiervoor worden ruim tevoren kenbaar gemaakt. Het bestuur stelt ieder lid afzonderlijk en een elftal in z’n totaliteit verantwoordelijk voor zijn/haar inbreng.
Voor de zelfwerkzaamheid zijn leden, die voor de 50%-korting op de contributie in aanmerking komen, vrijgesteld.
 

Het Huishoudelijk Reglement kunt u vinden bij
Clubinfo - Wordt lid - Aanmeldingsformulier V en L

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Gerard Klumper op 13-03-2011 © 2006 - 2020 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer