Onze sponsors

BW & S
Kamphorst administraties
Garage de Vecht
Slachterij Meijerink
BuyBay
Westrik Snacks
WeteringseBroek.NL
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
Lucky Light Project Verlichting B.V.
Ten Have Metaalwerken
Auto Wientjes
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
Cafe de Vecht
BW & S
Kraam90
Profile Hafkamp
Kokkie Twello
Urilift B.V.
Konstruktiebedrijf van Straaten
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Installatietechniek de Vecht
Impression Vormgeving & Illustratie
Boekhandel Oonk
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen

Huishoudelijk Reglement is gewijzigd

vorige pagina

Zoals afgesproken tijdens de laatste jaarvergadering heeft het bestuur het Huishoudelijk Reglement aangepast. Graag jullie aandacht voor m.n. de volgende punten:

6. GELDMIDDELEN
Indien er sprake is van een machtiging voor automatische incasso, wordt de contributie in 4 termijnen afschreven, nl. in de maanden juli, oktober, januari en april van elk jaar.
Is er geen sprake van een machtiging, dan dient de volledige contributie vóór 1 oktober van elk jaar te worden voldaan.
Bij het niet voldoen hiervan, is het bestuur gerechtigd om het desbetreffende lid te schorsen en/of een geldboete op te leggen van ten minste € 5,00 per maand.
Elk lid is verplicht de boeten en/of kosten van een strafzaak zelf te betalen.
Bij in hoger beroep gaan, worden de kosten door de vereniging betaald. Het bestuur dient hiervan echter wel van tevoren op de hoogte te worden gesteld.

10. ZELFWERKZAAMHEID
Elk (spelend) senior lid (18 jaar of ouder) is verplicht om zijn/haar bijdrage te leveren aan werkzaamheden bij s.v. V en L, zoals onderhoudswerkzaamheden, kantinediensten, schoonmaken kleedkamers e.d.. Leden worden hiervoor individueel benaderd of een elftal wordt aangewezen om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Data hiervoor worden ruim tevoren kenbaar gemaakt. Het bestuur stelt ieder lid afzonderlijk en een elftal in z’n totaliteit verantwoordelijk voor zijn/haar inbreng.
Voor de zelfwerkzaamheid zijn leden, die voor de 50%-korting op de contributie in aanmerking komen, vrijgesteld.
 

Het Huishoudelijk Reglement kunt u vinden bij
Clubinfo - Wordt lid - Aanmeldingsformulier V en L

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Gerard Klumper op 13-03-2011 © 2006 - 2021 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer