Onze sponsors

Cafe de Vecht
Auto Wientjes
Impression Vormgeving & Illustratie
Uenk Bouw- en Sloopmaterialen BV
Ten Have Metaalwerken
Fa. Veldwijk Sportprijzen en relatiegeschenken
Installatietechniek de Vecht
Boekhandel Oonk
BuyBay
Kraam90
Slachterij Meijerink
Loon- en Grondverzetbedrijf E. Hissink
WeteringseBroek.NL
Westrik Snacks
Neijenhuis Schoenen & Sport Vaassen
Kokkie Twello
Profile Hafkamp
Konstruktiebedrijf van Straaten
BW & S
Garage de Vecht
Lucky Light Project Verlichting B.V.
Kamphorst administraties
BW & S
Urilift B.V.

Huishoudelijk Reglement is gewijzigd

vorige pagina

Zoals afgesproken tijdens de laatste jaarvergadering heeft het bestuur het Huishoudelijk Reglement aangepast. Graag jullie aandacht voor m.n. de volgende punten:

6. GELDMIDDELEN
Indien er sprake is van een machtiging voor automatische incasso, wordt de contributie in 4 termijnen afschreven, nl. in de maanden juli, oktober, januari en april van elk jaar.
Is er geen sprake van een machtiging, dan dient de volledige contributie vóór 1 oktober van elk jaar te worden voldaan.
Bij het niet voldoen hiervan, is het bestuur gerechtigd om het desbetreffende lid te schorsen en/of een geldboete op te leggen van ten minste € 5,00 per maand.
Elk lid is verplicht de boeten en/of kosten van een strafzaak zelf te betalen.
Bij in hoger beroep gaan, worden de kosten door de vereniging betaald. Het bestuur dient hiervan echter wel van tevoren op de hoogte te worden gesteld.

10. ZELFWERKZAAMHEID
Elk (spelend) senior lid (18 jaar of ouder) is verplicht om zijn/haar bijdrage te leveren aan werkzaamheden bij s.v. V en L, zoals onderhoudswerkzaamheden, kantinediensten, schoonmaken kleedkamers e.d.. Leden worden hiervoor individueel benaderd of een elftal wordt aangewezen om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Data hiervoor worden ruim tevoren kenbaar gemaakt. Het bestuur stelt ieder lid afzonderlijk en een elftal in z’n totaliteit verantwoordelijk voor zijn/haar inbreng.
Voor de zelfwerkzaamheid zijn leden, die voor de 50%-korting op de contributie in aanmerking komen, vrijgesteld.
 

Het Huishoudelijk Reglement kunt u vinden bij
Clubinfo - Wordt lid - Aanmeldingsformulier V en L

vorige pagina


Laatst gewijzigd door Gerard Klumper op 13-03-2011 © 2006 - 2021 sv V en L - Site by Bjorn   Beheer